ttip

Taki mały fragment co nam amerykańskie korporacje szykują i chcą sobie kupić u europejskich polityków

W TTIP – nazywane „pozataryfowymi barierami inwestycyjnymi”. Za tym terminem kryje się wszystko, co przeszkadza korporacjom w maksymalizacji zysku: przepisy chroniące środowisko, lista substancji zakazanych, normy jakości żywności, prawo pracy, kodeks pracy oraz szereg innych regulacji. TTIP stworzy możliwość zakwestionowania ich wszystkich, umożliwiając korporacjom domaganie się od państw wielomiliardowych odszkodowań, w sytuacji gdy pojawi się nowa regulacja chroniąca społeczeństwo. Prawo do zysku stanie się prawem najwyższym, któremu zostaną podporządkowane wszelkie inne zasady i ograniczenia.

więcej jest w omówieniu na http://strajk.eu/index.php?article=464

włosy dęba stają, wszystko co najgorsze z cyberpunka ale bez tych fajnych rzeczy, wpięcie się do sieci, wszczepy itd

ttip