odtrutka na kremówki

Taka odtrutka na dzisiejszy dzień, jakby ktoś był na tyle głupi żeby uwierzyć pieprzonym zawodowym kłamcom tzn politykom i mafii sadystycznych pedofili w sukienkach i ich agenturze tzn. polskiej prawicy.

Źródło to ta strona, ja zrobiłem copypastę w ramach archiwizacji ważnych danych

  1. WIARA POLAKÓW

88% Polaków deklaruje przynależność do Kościoła Katolickiego (GUS – Narodowy Spis Powszechny)

81% Polaków deklaruje wiarę w istnienie Boga (TNS Polska)

61% Polaków jest wierzących według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (dekadę temu 86%)

40% katolików uczęszcza regularnie na niedzielne msze święte (w 2012 wskaźnik dominicantes najniższy w historii badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego)

16% katolików przystępuje regularnie do sakramentu komunii świętej

48% Polaków wierzy w śmierć Chrystusa na krzyżu

47% Polaków wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa (podstawa katolicyzmu)

42% Polaków wierzy, że zwierzęta mają duszę (CBOS)

41% Polaków chciałoby, by ich rodzina była bardziej religijna (40% nie chce)

40% Polaków wierzy w Ducha Świętego

39% Polaków wierzy w nieśmiertelność duszy

39% Polaków wierzy w sąd boski nad człowiekiem po śmierci

38% Polaków wierzy w niepokalane poczęcie

38% Polaków wierzy w niebo

35% Polaków wierzy w istnienie aniołów

35% Polaków wierzy w cuda dokonane za pomocą Jana Pawła II

33% Polaków wierzy w reinkarnacje (CBOS)

31% Polaków wierzy w piekło

30% Polaków wierzy w czyściec

28% Polaków wierzy w diabła

9% Polaków odmawia różaniec

8% Polaków czyta Pismo Święte

4% Polaków modli się przed posiłkami

Źródło: TNS Polska, grudzień 2013http://wyborcza.pl/1,75478,15154545,Polacy_odpowiadaja_papiezowi___Kosciol_nie_wspiera.html

 

 2. STOSUNEK POLAKÓW DO NAUCZANIA KOŚCIOŁA I JEGO OBECNOŚCI W ŻYCIU PUBLICZNYM.

75% katolików w Polsce (uwaga-sondaż wśród osób deklarujących się jako katolicy) chciałoby, by papież Franciszek zezwolił katolikom na korzystanie ze środków antykoncepcyjnych;

73% katolików popiera możliwość aborcji w przewidzianych ustawowo przypadkach

70% Polaków nie chce, by księża wypowiadali się w bieżących sprawach politycznych

65% Polaków jest przeciwnych możliwości zdawania matury z religii

64% Polaków jest przeciwnych wliczaniu średniej z lekcji religii do średniej ocen na świadectwie

61% katolików w Polsce popiera możliwość zawierania małżeństw przez księży

53% Polaków popiera święcenia kapłańskie dla kobiet

49% Polaków uważa, że Kościół w Polsce wywiera zbyt duży wpływ na politykę

45% Polaków opowiada się za tym, by finansowanie Kościoła pochodziło głównie ze źródeł pozabudżetowych

43% Polaków chciałoby przeniesienia religii ze szkół publicznych do salek przyparafialnych (51% przeciw – spadek sprzeciwu wobec usunięcia religii ze szkół z 72% w 2007)

Tylko 31% katolików w Polsce akceptuje wykluczenie osób rozwiedzionych i żyjących „na kocią łapę” z sakramentu komunii świętej

19% Polaków deklaruje gotowość do przekazania Kościołowi dobrowolnego odpisu 0,5 proc. podatku

W ciągu 20 lat aż o 67% spadła liczba powołań kapłańskich w Polsce – znacznie więcej niż wynosi europejska średnia

Źródła: styczeń 2014, Bendixen & Amandi International http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-popieraja-papieza-ale-nie-doktryne-kosciola,nId,1103340

http://www.rp.pl/artykul/10,1018307-Polacy-krytycznie-o-maturze-z-religii.html

http://www.rp.pl/artykul/1045228.html

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,15812889,Ogromne_spadki_powolan_w_polskim_Kosciele___Wieksze.html

 3. POLACY WOBEC NAJWAŻNIEJSZYCH KWESTII ŚWIATOPOGLĄDOWYCH.

79% Polaków popiera ZAPŁODNIENIE IN VITRO dla niepłodnych małżeństw; 60% popiera tę metodę leczenia bezpłodności także w związkach niemałżeńskich (konkubinatach), a 48% stosowanie jej w przypadku samotnych kobiet (CBOS, wrzesień 2013)

53% Polaków dopuszcza EUTANAZJĘ, 39% jest przeciwnych (CBOS, styczeń 2013)

51% Polaków uważa że KONKUBINAT (związek niemałżeński) jest dobrą formą współżycia między dwojgiem ludzi: przed 10 laty – 43%; (TNS Polska, grudzień 2012)

21% dzieci w Polsce rodzi się obecnie w związkach niemałżeńskich – w miastach aż 24% (GUS)

W Polsce w związkach niemałżeńskich żyje 1,3 mln kobiet i mężczyzn – aż o 63% więcej niż w 2002 roku! (GUS)

85% Polaków (!!!) popiera wprowadzenie ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH dla par heteroseksualnych(CBOS, luty 2013)

47% Polaków popiera legalizację związków partnerskich dla par homoseksualnych – przed 10 laty tylko 25% (TNS Polska, marzec 2013)

30% Polaków popiera wprowadzenie instytucji małżeństwa dla par homoseksualnych – przed dekadą tylko 8% (Pracownia Badań Społecznych, sierpień 2013)

23% Polaków uznaje za rodzinę parę gejów lub lesbijek wspólnie wychowujących dzieci – przed dekadą tylko 9% (CBOS, luty 2013)

Ok 80% Polaków jest przeciwnych całkowitemu zakazowi ABORCJI i dopuszcza przerywanie ciąży w przypadkach przewidzianych w obecnej ustawie antyaborcyjnej:

Polacy są zdecydowanymi zwolennikami możliwości przerwania ciąży, gdy zagrożone jest życie kobiety (82 proc.), zagrożone jest zdrowie kobiety (78 proc.), ciąża jest wynikiem przestępstwa (78 proc.). Nawet osoby określające się jako bardzo religijne w 70 proc. są zwolennikami możliwości przerywania ciąży w tych przypadkach (TNS Polska, marzec 2013)

38% Polaków chciałoby utrzymania obecnej ustawy antyaborcyjnej, 36% chce jej zliberalizowania, a tylko 12% popiera postulat Kościoła by ją zaostrzyć (TNS Polska, marzec 2013)

W ciągu swojego życia ciążę usunęła nie mniej niż co czwarta, ale też nie więcej niż co trzecia dorosła Polka. W skali całego społeczeństwa daje to od 4,1 mln do 5,8 mln kobiet (CBOS, maj 2013)

„Powszechne jest w polskim społeczeństwie poparcie dla EDUKACJI SEKSUALNEJ W SZKOŁACH.Nawet najbardziej religijne osoby opowiadają się za takim rozwiązaniem” (cytat z raportu TNS Polska, marzec 2013)

Autorzy „Diagnozy Społecznej 2013″ – największego socjologicznego badania w Polsce – wskazują, że rozpoczął się proces LAICYZACJI I LIBERALIZACJI postaw. „Liberalizm światopoglądowy rośnie ze wzrostem wykształcenia, wielkością miejscowości i wysokością dochodów”

Źródła:

Diagnoza Społeczna 2013

http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/CBOS-polowa-Polakow-akceptuje-eutanazje,126901,10.html

http://mobile.natemat.pl/46605,mit-polaka-katolika-upada-kosciol-traci-bastion-za-bastionem

http://wyborcza.pl/1,76842,13170451,Szczesliwi_i_coraz_bardziej_liberalni_Polacy.html

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/674015,polska_z_nieprawego_loza.html

http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x58387/polakow-popiera-dostep-do-in-vitro/

http://wyborcza.pl/1,76842,13549996,Polska_wychodzi_z_konserwy.html

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/729020,polska-zyje-na-kocia-lape-mniej-slubow-wiecej-rozwodow.html

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,13884273,CBOS__Ciaze_usunelo_co_najmniej_4_mln_Polek.html

odtrutka na kremówki

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.